Tietoa RetkiRent-palvelusta

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojaseloste

12. kesäkuuta 2020

Tämä on Raylab Oy:n (Y-tunnus 3105533-8) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, jossa kerrotaan Raylab Oy:n (jäljempänä “Raylab”), Retkirent.fi-verkkosivuston, Raylabin sosiaalisen median palveluiden kautta saatujen tietojen käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Henkilötietoja koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä:

Retkirent / Raylab Oy
Ilmattarenkuja 22
00610 Helsinki
Mona Taponen

hello -@- retkirent.fi

Retkirent ei ole katsonut tarpeelliseksi nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

Rekisterin nimi

Retkirent-verkkopalvelun käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla Retkirentin tai Retkirent.fi-verkkosivuston (jäljempänä “Palvelu”) ja asiakkaan tai käyttäjän välinen sopimukseen perustuva asiakas- tai käyttäjäsuhde, asiakkaan tai käyttäjän suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Retkirent kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta Palvelun käyttö ja yhteydenpito Palvelun käyttäjien kanssa olisi mahdollista. Mainittua yhteydenpitoa saattaa tapahtua sekä Palvelun ylläpitäjän ja käyttäjän välillä että suoraan Palvelun käyttäjien välillä. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena saattaa olla myös Raylabin liiketoiminnan ylläpito ja kehittäminen, markkinointi ja mainonta sekä Retkirent.fi-verkkosivuston kävijäliikenteen seuraaminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena saattaa olla myös lakiin perustuvien tai viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen.

Rekisteröidyn henkilötiedot koskeva informaatio tallentuu Palvelun käyttäjärekisteriin. Vain käyttäjän etunimi ja sukunimen ensimmäinen kirjain tulevat lähtökohtaisesti Palvelun toisten käyttäjien nähtäville. Käyttäjät voivat halutessaan jakaa myös muuta tietoa itsestään toisille käyttäjille omalla profiilisivullaan sekä vuokraustapahtumien yhteydessä.

Rekisteröidyt

Retkirent voi kerätä tietoja Palvelun käyttäjistä ja asiakkaista.

Käsiteltävät tiedot ja rekisterin tietosisältö

Retkirent kerää kustakin rekisteröidystä ainoastaan tarpeellisia tietoja. Palvelun kautta kerätään käyttäjän antamat tiedot seuraavasti:

  • Yksilöintitiedot: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, syntymäaika (tarvitaan maksujen välittämiseen)
  • Kirjautumistiedot: käyttäjätunnus, salasana
  • Käyttäjän kirjoittama kuvaus itsestään
  • Käyttäjän Palveluun jättämät pyynnöt ja tarjoukset
  • Käyttäjän saamat ja antamat palautteet
  • Tilastotietoa palvelun käytöstä, esimerkiksi käyttäjien kirjautumisien lukumäärä
  • Käyttäjän luottokortti- ja tilitiedot

Vertaisvuokrauspalvelun ja yhteisötorin palveluiden yhteydessä käyttäjä itse lisää Palveluun omia yllämainittuja henkilötietoja joko vuokralaisena tai vuokranantajana sekä kirjoittaa niin halutessaan vuokrailmoitukseen liittyvään kuvaustekstiin tietoja, jolloin hän saattaa oma-aloitteisesti jättää kyseisiin kohtiin myös muita kuin yllämainittuja omia tai jonkin toisen henkilön henkilötietoja.

Retkirent varaa itselleen oikeuden luovuttaa Palveluun tallennettuja henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneilleen Palvelun tai Raylabin liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kerätyt ja käytetyt henkilötiedot ovat käyttäjän itsensä ilmoittamia, joko rekisteröitymisen yhteydessä tai palvelua myöhemmin käytettäessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Palvelun käyttäjien henkilötietoja ei luovuteta RetkiRent.fi-verkkopalvelun tai Raylab-liiketoiminnan ylläpitoon, kehittämiseen tai tuotantoon osallistuvien henkilöiden, yhteisöjen tai muiden tahojen ulkopuolelle ilman lakisääteistä perustetta.

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, lukuunottamatta maksutapahtumatietoja. Näitä tietoja saatetaan tarvittaessa välittää EU-alueen ulkopuolelle kuitenkin niin, että maksuliikenteen osalta palveluntarjoaja varmistaa, että tiedonsiirto täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset:
https://support.stripe.com/questions/stripe-and-european-data-transfers.

Verkkosivuston evästeet ja seuranta

Retkirent.fi-verkkosivuston kävijäliikennettä saatetaan seurata evästeiden avulla Google Analytics -ohjelmaa (Google Inc.) apuna käyttäen. Internetselaimesi lähettää tällöin esimerkiksi IP-osoitteesi ja käyttämäsi verkkosivun osoitteen automaattisesti Googlelle ja Palvelu saa käyttöönsä vain anonyymia tietoa, joten Palvelu ei saa tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, eikä se voi siten tunnistaa käyttäjää. Google Analyticsin avulla Palvelu saa käyttöönsä tärkeää verkkosivuston käyttäjädataa, joiden avulla se näkee muun muassa kävijämäärät, sivustovierailun keston, yksittäiset sivut, joilla käyttäjä kulloinkin vierailee sekä tiedon siitä, onko käyttäjä vieraillut aiemmin Retkirent.fi-verkkosivustolla. Näiden tietojen avulla Palvelu kehittää ja optimoi sivustonsa palvelemaan käyttäjiään entistä paremmin. Voit estää Google Analyticsia keräämästä tietoja sinusta. Lisätietoa tietojen keräämisen estämisestä saat Googlen verkkosivustolta.

Palvelu sisältää sisältönsä jakamisen helpottamiseksi myös sosiaalisen median (Facebook, Instagram, Twitter) palveluita heidän evästeineen.

Käyttäjällä on aina mahdollisuus estää evästeiden kerääminen tai poistaa sekä hallinnoida evästeitä selaimen tai mobiililaitteen asetuksien avulla.

Tietoturva, henkilötietoihin pääsy ja henkilötietojen salaus

Tietoturva on Retkirentille tärkeää. Käyttäjien henkilötietoihin on pääsy vain hyvin tarkasti rajatuilla henkilöillä ja tämä varmistetaan käyttöoikeuksilla. Henkilötietoihin pääsyn edellytyksenä on aina Palveluun kirjautuminen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu, mutta niiden tallentaminen tapahtuu ulkopuoliselta yritykseltä vuokratuille palvelimille. Ohjelmallinen pääsy niihin on rajattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja fyysinen pääsy laitetilaan on rajattu palvelimet tarjoavan yrityksen toimesta.

Retkirent.fi-sivustolla on käytössä salattu HTTPS-yhteys, jota käytetään tiedon suojattuun siirtoon verkossa. Tiedot salataan ennen niiden lähettämistä TLS-protokollan avulla. Näin ollen kaikki sivustolla kerätyt henkilötiedot ovat suojattuja. Käyttäessäsi Retkirent.fi-sivustoa huomaat selaimesi osoitekentän alussa vihreän lukon sekä tekstin https://. Näin tunnistat sen, että sivu on salattu.

Google Analytics -palvelun kautta mahdollisesti saadut tiedot tallennetaan ja käsitellään vain kyseisessä Googlen palvelussa. Retkirentiin mahdollisesti liitetyn Google Analytics-tilin käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka ovat ainoastaan Retkirentin avainhenkilön käytettävissä.

Kaikki paperi- tai muussa ei-sähköisessä muodossa mahdollisesti olevat henkilötiedot säilytetään aina lukituissa tiloissa, lukituissa kaapeissa, eikä niihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä. Kaikki henkilötiedot tuhotaan erityistä huolellisuutta ja tietoturvaa noudattaen.

Rekisteröidyn oikeudet

Halutessasi voit tarkistaa joko rekisteriimme tallennetut tietosi tai tiedon siitä, ettei rekisteristämme löydy sinua koskevia tietoja. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Nämä oikeudet toteutat lähettämällä tätä koskevan allekirjoittamasi (tai muulla vastaavalla tavalla vahvennetun) pyynnön tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen postitse tai sähköpostitse.

Rekisteröitynä voit myös vaatia rekisterissämme mahdollisesti olevan, tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisua, täydennystä tai poistoa. Halutessasi voit tehdä tätä koskevan vaatimuksen tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse. Kerrothan samalla nimesi, yhteystietosi ja vaatimasi muutokset, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja tai muuten ottaa yhteyttä asiaan liittyen.

Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käsittelyn tai luovuttamisen etämyyntiä, suoramainontaa tai -markkinointia varten yllämainittujen Retkirentin tietosuoja-asioita koskevien osoitteiden avulla.